Kraći tekst i linkovi

Link do teksta

Anamneza konflikta - iznalaženje DHS-a


Test pljeskanja mora da prethodi svakom ispitivanju pacijenta da bi se saznalo da li je u pitanju dešnjak ili ljevak. Zato pacijentu kažemo da plješće kako to čini u pozoristu. Ruka koja je gornja i plješće po donjoj je vodeća. Ovo je važno za prepoznavanje hemisfere malog i velikog mozga sa kojom pacijent pretežno radi i na koju mora da udari njegov prvi konflikt (ukoliko se ne radi o strani za dijete ili partnera, odnosno već utvrđenim odnosima). Ova korelacija je mogla biti empirijski pronađena i u slučaju konflikta se može lako provjeriti na osnovu CCT-a.

Nakon iscrpnog anamnestičkog ispitivanja pacijenta, uzimajući u obzir podatke o njegovoj ljudskoj okolini, njegovim tegobama i eventualno već donesenim nalazima, ljekar mora biti u stanju da sastavi anamnezu konflikta. Za jednog medicinara Nove medicine su sve informacije od interesa, kako ljudske tako i medicinske. Na CT snimku mozga uvijek postoji niz ožiljaka, koji se bez ovih informacija ne bi mogli objasniti. Najvažnija tačka je traženje DHS-a i tačno utvrđivanje vremena njegovog događanja, sa svim propratnim okolnostima. Po mogućnosti, već kod prvog detaljnog pregleda morao bi da bude prisutan CT-mozga (neinvazivna metoda pregleda), ako se ne radi o sasvim banalnim i laganim simptomima. CCT je za anamnezu konflikta od velikog značaja jer se na osnovu njega konflikti mogu ciljano ispitati. Na snimku se već može odrediti njihova osnovna biološka vrsta i tema. Za vrednovanje je dovoljan CCT u standardnim presjecima (paralelno sa bazom lobanje), bez kontrastnog sredstva, gdje je doza zračenja minimalna. Za Novu medicinu je neprimjereno praviti snimak magnetne rezonance (NMR) umjesto CT-a. Ovaj pregled traje duže, psihički opterećuje i o dejstvu na organe se još suviše malo zna. Osim ovog, snimak NMR ima i tu manu da na njemu ne možemo da vidimo konfiguracije mete oštrih prstenova u mozgu, jer se on ravna samo prema molekulama vode. U svakom slučaju NMR se može savjetovati za pcl-fazu i naročite specijalne preglede, jer su nakupine glije i edem na ovim snimcima veoma lijepo predstavljeni (što jedan stručnjak može da vidi i na CT-u). Osobina NMR je da veoma dramatično predstavlja organske i cerebralne promjene, tako da je pacijentu pružen utisak da, na primjer, ima veliki tumor na mozgu dok to na osnovu CT-a izgleda mnogo manje dramatično.

Ovdje ćemo se još osvrnuti na niz praktičnih pitanja. Tako će se u budućnosti, u Novoj medicini, pacijentu koji ima karcinom debelog crijeva savjetovati da što prije, po mogućnosti prije konfliktolize, proguta TBC bacile, čime bi se danas moglo doći u koliziju sa nekim zakonima i propisima. Stoga ne vrijedi pričati šta bi se sve kod nekog optimalno moglo učiniti, ako je ovaj put praktično zabranjen.

Idi na vrh

IZRAČUNAVANJE TOKA KONFLIKTA OD MOMENTA DHS-a

Ne dajite nikad ishitrene dijagnoze i prognoze, sve dok ne upoznate dužinu trajanja i intenzitet, odnosno masu konflikta i dok ne bude jasno da li je konflikt realno riješiv. Neki konflikti izgledaju teoretski lako rješivi, dok u stvarnosti to nisu, jer je pacijent zarobljen u različitim prinudama. On npr. ne može da ostavi svoje radno mjesto, ne može da proda svoju firmu, ne može da se razvede, ne može da raskrsti sa svojom svekrvom itd. Ako sve ove tačke, bitne za mogućnost rješenja konflikta, nisu izvodive, onda se mora pokušati sa prijateljima, rođacima, poslodavcem, bankom, itd. naći najbolju mogućnost rješenja konflikta. Kao treća varijanta, ostaje mogućnost rješenja konflikta na duhovnom nivou. Tek tad se ima tačka oslonca za prognozu. U najvećem broju slučajeva će se zajedno s pacijentom pokušati rješenje njegovog konflikta. S druge strane, postoje i konflikti koji ne smiju biti riješeni, a o kojima smo već govorili.

Zapamti:
Najvažnije je umiriti pacijenta, jer ogromna većina preživljava. Pacijenti moraju učiti da razumiju da je ono što je gledano kao "bolest" u stvari osmišljeni biološki naročiti program prirode. Dakle, nešto što ima smisla, nešto u principu dobro ne treba da bude suzbijeno nego ga treba razumijeti. Samo eventualne komplikacije moramo probati da izbjegnemo. U rjeđim slučajevima, konflikt ne treba ili ne smije da bude riješen.

Idi na vrh

Design by Bili
copyright