Kraći tekst i linkovi

Link do teksta

Ljekar nove medicine


U Novoj medicini je pacijent apsolutni gospodar po pitanju zahvata na njegovom organizmu. Samo on može da zna šta je za njega stvarno dobro i pravo, samo on može da preuzme stvarnu odgovornost za samoga sebe. On ovdje nije pasivni primalac terapije, nego mora sam da bude aktivan. Odnos pacijenta i ljekara u Novoj medicini mora sasvim nanovo da bude definisan i kreiran.

Za njega najbolju terapiju, pacijent mora da razradi uz pomoć ljudi koji su i dušom i tijelom ljekari i koji imaju toplo srce za svoje pacijente. Nije pretjerano reći da oni koji hoće da rade s Novom medicinom, pored obimnog stručnog znanja na sva tri nivoa, moraju prije svega da budu dobri i mudri ljudi, koje će pacijent moći da prizna kako kao ljudskog partnera, tako i kao vrhunskog stručnjaka.

Rad na tri nivoa Nove medicine zahtijeva jedan psihokriminalistički postupak. Pitanje je da li se on može naučiti. Ljekar mora biti u stanju da u momentu sve intuitivno obuhvati, a da pri tom nije gluplji od svog intelektualno orijentisanog kolege. Posljednji imaju obično probleme s tim da ne posjeduju karizmu i da ne poznaju ljudski pristup pacijentu.

Ne postoji ništa što pruža toliko radosti kao stvarno kvalifikovano ophodenje prema sva tri nivoa i pet prirodnih zakona Nove medicine. Ovo će karizmatične i čovjekoljubive među ljekarima nagnati na to da ovladaju neophodnim obimnim znanjem do kojega jedan specijalista, koji danas važi za krunu medicinskih nauka, nema šanse da dopre. Ljekari budućnosti će morati da budu u stanju da sa karizmom zdravog ljudskog razuma rade medicinsko-kriminalistički. Oni moraju stajati na strani pacijenta kao dobri prijatelji, koji će "šefu" pacijentu da stave na raspolaganje svoje naročito medicinsko znanje. Jer terapija budućnosti se najmanje sastoji u propisivanju medikamenata. Njen najveći dio čini da pacijent razumije uzrok svog biološkog konflikta i da nauči da razumije svoje tzv. oboljenje i da sa svojim ljekarom pronađe najbolji put da iz konflikta iziđe i da se više u njega ne vraća.

Ovi "sveštenici Asklepiusa", prema mojoj predstavi, treba da budu obični i mudri ljudi, toplog srca, sa istovremeno sveobuhvatnim znanjem. Meni je jasno da ova slika nije u skladu sa današnjom slikom "uspjesnog" ljekara.

Terapija tzv. oboljenja raka, odnosno SBS dijeli se na tri nivoa:

  1. nivo psihe
    praktično-psihička terapija sa zdravim ljudskim razumom
  2. cerebralni nivo
    posmatranje toka i terapija cerebralnih komplikacija
  3. organski nivo
    terapija organskih komplikacija
Design by Bili
copyright