Kraći tekst i linkovi

Link do teksta

Značaj razlikovanja dešnjaka od ljevaka


Poznato je da većina ljudi daje prednost desnoj ruci pri izvođenju težih i komplikovanijih zahvata. Oni čine oko 60% čovječanstva i nazivaju se dešnjaci. Shodno ovom, manjina koja spretnije radi lijevom rukom su ljevaci. Međutim, nije uvijek sasvim jasno da li je u pitanju dešnjak ili ljevak, čak i ako je najčešće forsirana jedna strana. Moj sin npr. baca desnom rukom, piše i uzima čekić lijevom, fudbal šuta desnom nogom, a tenis igra podjednako dobro sa obe ruke. Uprkos svemu ovom, on je ljevak. Postoje dva dobra testa da se ustanovi kojoj se ruci daje prednost.

Test 1: Pacijentu se naloži da plješće kao u teatru. Ruka koja pri tom leži gore je dominantna.

Test 2: Od pacijenta se traži da u mislima uzme u ruke dijete. Majke dešnjakinje stalno prislanjaju dijete lijevom rukom na svoj lijevi obraz, a desnom rukom pridržava djetetovu stražnjicu. Upravo obrnuto se ponašaju ljevakinje.

Osim ljevaka u pogledu ruku čini se da postoje ljevaci u pogledu očiju i ušiju. O ovom će biti kasnije još govora.

Biti ljevak ima jedno sasvim praktično značenje. Ovim sam beskrajno dugo "razbijao glavu" sve dok nisam spoznao razliku u mozgu kod dešnjaka i ljevaka. Od sad je znam.

ZAPAMTI:
Kod ljevaka se konflikt premješta na suprotnu stranu mozga, u odnosu na onu stranu na kojoj leži kod dešnjaka. Od ovog momenta sve teče upravo tako kao što bi kod dešnjaka teklo u slučaju obrnutog konflikta.

Ovo praktično znači da ljevakinja sa jednim seksualnim konfliktom ne može da oboli od karcinoma grlića materice, nego samo od konflikta revira (nakon klimakterijuma). I obratno, muškarac ljevak npr. kod konflikta revira neće oboljeti od lijevog srčanog infarkta, nego u pcl-fazi od desnog srčanog infarkta sa plućnom embolijom. Ovdje leži veliki praktični značaj razlikovanja ljevaka, jer je na prvi pogled ovo "upropastavalo" čitavu stvar, međutim na drugi pogled izgleda sasvim logično. Ljevak je praktično samo od psihe ka mozgu drukčije "polarizovan". Kad npr. kod ljevakinje jedan seksualni konflikt "udari" prvo na desnu stranu u periinzularno područje, onda može čak i mlada žena, kod odgovarajućeg trajanja konflikta, da doživi lijevi srčani infarkt. Jer, u svakom slučaju, desno periinzularno područje je odgovorno za lijevo srce. Ili ljevakinja npr. može sa konfliktom prestrašenosti i straha da dobije bronhijalni karcinom.

Činjenica da postoje ljevaci na naročit način nam pokazuje da biološki konflikti nemaju veze sa dosadašnjom psihologijom, nego da su stvarno biološki determinisani. "Čisto psihološki" ne bi imalo nikakvog smisla da jedna mlada ljevakinja (što se može pročitati u poglavlju o psihozama) kroz seksualni konflikt pokazuje organske simptome muškog konflikta revira i oboljeva u području psihe od ovim uslovljene depresije.

Činjenica da su oko 40% ljudi ljevaci i da kod svojih konflikata reaguju "suprotnim polom", morala bi biološki da ima nekakav smisao. Ja sam dugo razmišljao koji bi to smisao mogao da bude. Došao sam do zaključka da ljevaci predstavljaju "rezervnu posadu u slučaju katastrofe".

Razumije se da je ova pretpostavka najprije samo spekulacija. Ali u prirodi se ne dešava ništa besmisleno. Zamislimo čopor majmuna u jednom ekoloski odvojenom prostoru, na primjer, nepristupačnoj dolini. Uzmimo da bi jedna vrsta "konflikt-katastrofe" rezultirala time da svi majmuni mužjaci budu jednim potezom uništeni. Majmunice bi nakon ovog pri prvoj vrućini doživjele konflikt "ne biti oplođena" i kako nema izgleda za rješenje one bi od ovog umrle. Jedine majmunice koje bi u ovom slučaju preživjele bile bi ljevakinje, jer one bi, oboljevši od seksualnog konflikta, pokazale simptome konflikta revira. On bi se na nivou psihe ocitovao u depresiji, na mozgu u desnom periinzularnom području, a na organskom nivou koronarnim ulkusnim karcinomom. Međutim, zbog prevage ženskih polnih hormona takvi "konflikti obrnutih strana" protiču uglavnom manje ili više abortivno, odnosno oni nemaju puno dejstvo.

U skladu sa ovim, npr. mogla bi i depresija da predstavlja jednu vrstu "faze preživljavanja na minimalnoj vatri", u kojoj naročito ženska životinja ili čak životinja ljevak čeka bolja vremena idući u jednu vrstu psihičkog zimskog sna.

Praviti otkrića znači osluškivati puls prirode. Mi mali čarobnjački učenici nemamo nikakvo pravo da nazivamo "bolesnim" stvari u prirodi koje perfektno funkcionišu milionima godina, samo zato što ih nismo razumijeli. Ko zna koliko su puta u dugoj istoriji čovjeka takve "rezervne žene" održale u životu jedan čitav rod ili jedan čitav narod. Slično bi moglo biti kod muškaraca ljevaka, koji takođe u pcl-fazi ne dobijaju infarkt lijevog srca. Mi još uvijek znamo premalo o tom.

Dakle, kod životinja se takođe mogu razlikovati dešnjaci od ljevaka. Neki psi stalno daju lijevu sapu, ali većina njih daje desnu. Neke mačke stalno hvataju miševe lijevom šapom, dok druge to čine stalno desnom.

Takođe postoje dešnjaci i ljevaci u pogledu nogu. Većinom se ovo poklapa sa stanjem kod ruku, što znači da je ljevak u pogledu nogu takođe ljevak i u pogledu ruku.

Osim ovog postoje dešnjaci i ljevaci u pogledu ušiju. Na ovu temu ne mogu da kažem još ništa zasigurno jer do sada nemam dovoljno iskustva na ovom području. Ali što se tiče očiju mogu da kažem sljedeće: kako je poznato, vlakna očnog živca se djelimično ukrštaju. Pri tom lijevi vidni korteks prima sve zrake koji dolaze zdesna (i padaju na lijevu polovinu retina oba oka), dok desni vidni korteks prima sve zrake koji dolaze slijeva (i padaju na desne polovine retine oba oka). Vlakna iz Fovea centralis spadaju u lateralnu polovinu i stoga vode sliku prevashodno na istu stranu očne kore.

TEST PLJESKANJEM ZA RAZLIKOVANJE DEŠNJAKA OD LJEVAKA

Test pljeskanjem je najjednostavnija mogućnost da ispitate da li je neko ljevak ili dešnjak. Prije svakog očitavanja CT-nalaza obavezno je uraditi ovaj test. Ruka koja je pri pljeskanju gornja je odlučujuća.

U pojedinačnim slučajevima ovo znači sljedeće:

 1. Moždano stablo
  Duboki slojevi Ponsa su po funkciji neparni, što ne važi za anatomiju. Ovo znači da redosljed konflikata želucano-crijevnog trakta (usta, jednjak,alveole, želudac, jetra, pankreas, tanko crijevo, debelo crijevo, rektum, trigonum mokraćne bešike i jajovod) ide od medijalno-dorzalno prema desno lateralno, zatim medijalno ventralno, zatim lijevo-lateralno, pa prema medijalno dorzalno u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.
  Ali već u prelaznim zonama (ugao malog mozga i Ponsa) očituje se parnost, npr. jezgra Akustikusa. Jezgra Akustikusa opskrbljuju srednje uho i nisu ukrštena prema organu u slučaju biološkog konflikta "Ja nisam dobio 'slušni zalogaj'", odnosno nedobijanja informacije.
  Takođe, u međumozgu smješteni releji sve do srži velikog mozga sa graničnim relejom za bubrežni parenhim su, u stvari, parni ali ne postoji ukrštenost vlakana od mozga prema organu.
 2. Mali mozak
  Od malog mozga dobija značaj činjenica da li je neko dešnjak ili ljevak. Za sve releje malog mozga i kompletan veliki mozak važi da je korelacija od mozga do organa ukrštena. Uprkos ovome mali mozak se razlikuje od velikog mozga u sljedećem.
  U malom mozgu konflikti uvijek udaraju strogo po pripadnosti konfliktnog sadržaja u odnosu na organ. Ovo znači da su strane malog mozga uvijek povezane tematskim sadržajem konflikata. Kod jedne dešnjakinje konflikt brige majka/dijete udara uvijek desno lateralno. U malom mozgu, a tiče se mliječne žlijezde lijeve dojke. Zadesi li pacijentkinju daljnji isti konflikt, ali za drugo dijete ili za njenu majku, onda oba ova konflikta udaraju u isti relej i daju Hamerova žarišta. Ako pacijentkinju zadese dva daljnja konflikta ataka za lijevu stranu stomaka ili lijevu stranu dojke (peritonealni ili pleuralni mezoteliom), onda će sve da udari na desnu stranu malog mozga, koja će tad pokazati pet aktivnih HH sa konfiguracijom mete, dok na lijevoj strani neće biti ni jedan jedini.
  Ako su dva konflikta udarila na dvije različite hemisfere malog mozga, onda govorimo o "šizofrenoj konstelaciji malog mozga". Sa ovim je skopčan poremećaj na emotivnom nivou na paranoidno-sumanut način (emotivna sagorelost), a da ovo nema utjecaja na sposobnost formalno-logičnog rasuđivanja. Npr. : "Ja kao da sam sagorio, potpuno sam prazan, bez ijednog osjećanja."
 3. Srž velikog mozga
  Ovako nešto bi takođe bilo moguće u srži velikog mozga. Ovdje je sadržaj konflikta i odnos prema organu uvijek povezan sa temom konflikta.
 4. Korteks velikog mozga
  Kod releja u kori velikog mozga je ovo moguće sa jednim izuzetkom - duktalnim ulkusnim karcinomom mlječnih puteva, koji je opet čvrsto skopčan u smislu strana i činjenice da li je u pitanju dešnjak ili ljevak, sa relejima za mliječnu žlijezdu u malom mozgu.

Ovdje, naime, u igru ulazi jedan sasvim novi momenat. Kod konflikata kojima upravlja kora velikog mozga odnos od releja u mozgu do organa nije više tako jasan kao u malom mozgu. Jer kako je samo jedan dio organa paran, ovdje je kriterijum dešnjak-ljevak onaj koji zajedno sa trenutnom konfliktnom situacijom odlučuje koji relej u mozgu sad može da postane HH i koji je organ onda pogođen. Odnos mozak-organ je svakako uvijek jasan.

Dakle, ako jedna ljevakinja oboli od konflikta identiteta, onda je HH na desnoj hemisferi (temporalno), a na organskom nivou imamo ulkus želuca ili ulkus žučnog voda. Ali ako ona nakon ovog oboli od ponovnog konflikta identiteta u nekoj drugoj stvari, onda ona više ne može da reaguje korteksom desne hemisfere velikog mozga, nego je HH lijevo temporalno, a na organskom nivou nalaze se ulceracije rektuma, koje u pcl-fazi postaju hemoroidi ako su ulceracije smještene u blizini analnog otvora. Dokle god su oba konflikta (desno i lijevo kortikalno) aktivna pacijentkinja je u šizofrenoj konstelaciji. Pitanje kako će jedan konflikt biti doživljen (ženski ili muški) i gdje će onda u mozgu da udari ne zavisi samo od aktuelne hormonalne situacije (postmenopauze, trudnoća, anti-bebi pilule, ovarijalna nekroza itd.), nego i od tog da li je pacijent dešnjak ili ljevak. Upravo ovako se mijenjaju i konflikti, odnosno njihov sadržaj može da bude ukraden ako su se promijenili preduslovi (konfliktna konstelacija, hormonalni status.). Oni onda mogu da "skoče", da npr. od jednog ulkusa rektuma može da postane ulkus želuca i obratno.

Odnos između mozga i organa je u svakom slučaju jasan, odnosno ako je neki konflikt jednom udario onda je pogođen sasvim određeni njemu pripadajući organ sve dok je konflikt aktivan i dok nije preskočio na drugu stranu pri promjeni hormonalnog statusa ili konfliktnih prekonstelacija.

Važno je još reći da inervacija desne strane tijela, naravno, bez izuzetka proističe od lijeve strane malog i velikog mozga. U ovom se ne mjenja ništa od začeća pa do smrti.

ZNACAJ LJEVAKA ZA KLINIČKU DIJAGNOSTIKU

Medicinu interesuju sve uzročno-posljedične veze psihološke prirode, ako imaju toliko jak utjecaj na dijagnostiku i terapiju kao u ovom slučaju.

Činjenica da je neko ljevak ni u kom slučaju nije blesava igra prirode, kako se danas na to obično gleda, jer je ona u pogledu konflikata slična funkcionalnom isključenju hormona. Kako sam opisao u poglavlju o psihozama, na prvom slučaju depresije, jedna ljevakinja prilikom prvog ženskog seksualnog konflikta može da oboli od organskih simptoma od kojih dešnjakinja može da oboli tek nakon klimakterijuma i u senijumu (kod konflikta revira).

Muškarci ljevaci prilikom jednog konflikta revira uopšte ne mogu u pcl-fazi da obole od infarkta lijevog srca, osim ako su stari i pokazuju feminine reakcije, pa i u tom slučaju na psihičkom nivou nije više u pitanju konflikt revira nego ženski seksualni konflikt. Ovo izgleda kao da je konflikt adresiran na suprotan pol. Od kompjutera mozga prema organu u svakom slučaju tok je nepromjenjen. Po tom vidimo da činjenica da je neko ljevak ima puno veze sa seksualitetom i hormonima.

ŠEMATSKI CT-PRESJEK VELIKOG MOZGA

Schema Cortex

Kod ljevaka i dešnjaka, između psihičkog nivoa i nivoa mozga je relacija zamijenjenih strana. Nasuprot ovom je od nivoa mozga do nivoa organa odnos konstantan. Vjerovatno je ovo lakše razumijeti obrnuto. Jedan karcinom grlića materice uvijek ima HH lijevo periinzularno, ali samo kod dešnjakinja on potiče od seksualnog konflikta.

Činjenica da li je neko dešnjak ili ljevak je važna zato jer odlučuje o odnosu konflikt/mozak. Ovim ona, takođe, uopšte odlučuje koju bolest može da dobije pacijent kod pojedinog konflikta, npr. kod kojeg konflikta po redu moramo računati sa depresijom. Kod ljevakinja je to prvi seksualni (ženski) konflikt, dok je kod dešnjakinja to moguće samo kratko prije ili nakon menopauze, dakle kod tzv. "hormonalnog pata".

Veoma mekan muškarac može da oboli od depresije tek ako oboli od još jednog revir-konflikta, dakle, takođe u "hormonalnom patu" ukoliko je dešnjak. Nasuprot njemu, veoma mekan ljevak će da oboliti od depresije takođe u "hormonalnom patu" ako ne reaguje maskulino nego feminino i dobije jedan ženski seksualni konflikt..

Ženstveni homoseksualci se pri tom ponašaju kao žene, a muževni kao muškarci.
Kod homoseksualaca ljevaka je sve obrnuto.
Blokerima seksualnih hormona se takođe može obrnuti muška i ženska seksualna reakcija.
Slično dejstvo u tom pravcu fakultativno (ne obavezno) ima i hemoterapija.

Kad jednog dana Nova medicina bude osnova kompletne medicine i biologije, moći će da se shvati kakvo zastrašujuće dejstvo je imala danas etablirana medicina sa svojim eksperimentisanjem sa seksualnim hormonima. U odsustvu jednog koncepta, ovakva šteta se pravi svakodnevno, a najgora posljedica toga (ovdje spada i upotreba anti-bebi pilula) je uzrokovanje "skoka" HH sa jedne na drugu stranu. Ova transpozicija Hamerovih žarišta uslovljena hormonima, odnosno njihovom blokadom, ne samo da nije pomogla ogromnom broju pacijenata, nego je uzrokovala rak, koji korespondira sa suprotnom stranom mozga. Rezultat hormonalne blokade je često individuum koji u hormonalnom smislu reaguje upravo suprotno nego što je reagovao prije hormonalne "terapije". Npr. žena koja je prije reagovala izrazito feminino i zbog tog mogla da oboli od karcinoma grlića materice, nakon hormonalne blokade (npr. Nolvadex) odjednom reaguje muški, a od mogućnosti karcinoma grlića materice (odnosno od karcinoma grlića materice koji je sad tu i miruje) postaje koronarni ulkusni karcinom, što možemo da zahvalimo čarobnjačkim učenicima.

Međutim, u žargonu školske medicine su to sad odjednom "metastaze", odnosno male, zle ćelije raka koje čarobnjakovi učenici nisu uspjeli da unište, nego su se one krišom (nikad očigledno) provukle do novih organa, praveći na svakom novom mjestu odgovarajuće karcinome.

Ako se mladoj ljevakinji, koja ima seksualni konflikt sa depresijom i značima muških konflikata revira, straha za revir i sekiracije za revir (karcinom bronha, angina pectoris, ulcus ventriculi), da hormonalni bloker, onda ona odmah može da oboli od karcinoma grlića materice.

Problem različitosti hemisfera će nas uopšte naširoko zaokupljati. Ovo je jedan od osnovnih problema dijagnostike uopšte. U mojim očima najgrublja greška se čini ako se pacijent ne upita da li je dešnjak ili ljevak, jer je ovo od neizmjerne važnosti za utvrđivanje kojem konfliktu pripada koje Hamerovo žarište u mozgu i koja tumorska izraslina ili nekroza na organ.

Design by Bili
copyright