Kraći tekst i linkovi

Link do teksta

Opšta pravila ponašanja


Ovdje takođe moramo praviti razliku između ca-faze i postkonfliktolitičke ili faze ozdravljenja.

Ca-faza:
Strogo su zabranjene sve kure mršavljenja (iako u ovo vrijeme pacijentu one vrlo lako padaju), jer mogu da završe smrtno.

Vrlo su opasna uzbuđenja svake vrste, jer svako uzbuđenje, zbog najmanjeg razloga, može da eskalira (zbog već postojeće simpatikotonije) i da kod pacijenta dovede do iskakanja "sljedećeg osigurača", što znači da on vrlo lako može da doživi sljedeći DHS. Prag je u ovoj fazi veoma snižen, tako da pacijenti lako mogu da obole dodatno.

Sredstva za smirenje svih vrsta samo zamagljuju sliku i skrivaju u sebi opasnost da od jednog akutnog konflikta naprave subakutni viseći konflikt. U osnovi, pacijentu su za rješenje njegovog konflikta potrebni uslovi koji odgovaraju njegovom kodu u mozgu. Kako naše današnje društvo ima sve manje veze sa ovim kodovima, poželjno je da ono bude u kraćem ili dužem vremenu u skladu s tim promjenjeno. U okvirima racionalnog načina razmišljanja, u principu važi to da je bitnije kako čovjek "izgleda", nego kako se "osjeća". Na kraju bolesnici postaju kao djeca (regresivni način ponašanja). Pacijent izlazi iz svog konflikta panike pošto se osjeti smirenim i rasterečenim, isto kao što životinja riješi konflikt kad osjeti svoju zastitničku jazbinu, gnijezdo, svoju majku, svoje stado, čopor, sabraću.

Pcl-faza:
Ljudima bi trebalo savjetovati da uče od životinja. Svaka životinja koja je u fazi ozdravljenja ponaša se mirno, dovoljno spava i opušteno čeka da joj se vrate normotone snage.

Nijedna životinjica u ovoj fazi neće izići na sunce bez velike potrebe, jer one imaju edem mozga i njihovo instinktivno ponašanje, u skladu sa biološkim kodom, kaže im da direktno sunčevo zračenje na ovaj edem mozga može samo da bude loše. Vidio sam pacijente koji su umrli od ovog. Vruće mjesto Hamerovog žarišta može se osjetiti na poglavini, tako da je čisto ludilo tako vrelu glavu stavljati još na direktno sunce.

Stavljanje hladnih kompresi na mjesto vrelog Hamerovog žarišta je prava stvar, naročito noću, jer noć i tako predstavlja vagotonu fazu normalnog dnevnog ritma. Moji pacijenti većinom se muče noću i to uglavnom do tri, četiri sata, kad se organizam ponovo prebacuje na dnevni ritam. Mnogi od mojih pacijenata su sa velikim uspjehom uspjevali da prebrode ovo vrijeme do tri sata tako što su popili solju kafe i pokušali da čitaju. Nakon toga su mogli, pri "poludnevnom ritmu", da spavaju ne tako čvrsto, ali sasvim dobro. Ova mjera ima smisao tek kod veoma teškog edema mozga, jer u 90% slučajeva ona nije uopšte potrebna, pošto nosi sa sobom odugovlačenje prebacivanja na normalni dan-noć ritam, ali ako stavljanje na glavu hladnih kompresi za vrijeme noćnog perioda duboke vagotonije umiruje, onda se to mirno i dalje može činiti..

Prvo šta pacijenti moraju da nauče u pcl-fazi je :

Biti mlitav i umoran je dobro, to je ozdravljenje, to je normalno i nakon faze ozdravljenja iščezava samo od sebe.

Prema školskoj medicini, ovo zvuči drukčije:

"Biti mlitav i umoran je znak teških poremećaja krvotoka, rak je doveo cirkulaciju do potpunog sloma i to je početak kraja."

Drugo što pacijent mora da nauči je:
Bolovi i otoci su dobar znak faze ozdravljenja.
Oni su većinom neprijatni, smetaju, nekad su teško izdrživi, naročito ako postoje uz ascites, pleuralni izliv ili kod rastezanja periosta zbog otoka koštane srži, ali oni nisu razlog za paniku i nakon izvjesnog vremena nestaju kako su se i pojavili. Oni ni u kom slučaju nisu nešto loše, nego su znači faze ozdravljenja koje čežnjivo iščekujemo.

Prema školskoj medicini, ovo zvuči ovako:

Bolovi i otoci su sigurni znači bliske smrti oboljelog od raka. Najbolje je da se već kod prvih bolova počne sa morfijumom, da se pacijent ne bi mučio (a na odjelu "cirkus" neće dugo trajati). "Gospodine XY, nazalost mi sada ne možemo ništa više za vas da učinimo, ali mučiti se ne morate, jer mi imamo ovdje veoma dobra sredstva protiv bolova. Zar ne, sestro Matilda, nećemo štedjeti, najbolje da odmah danas počnemo s tim!"

Razumijete li sad, dragi čitaoce, zašto se ne može voziti istovremeno na dva kolosjeka? Jednostavno je objektivno netačno ono što tzv. školski medicinari ovdje kažu. Prividno to izgleda tačno jer pacijent na morfijumu stvarno umire i onda je veliki glupi šef odjela ponovo bio prividno u pravu. Ali, takođe, ja i ti, dragi čitaoce, umrli bismo za dvije ili tri sedmice na morfijumu, sa karcinomom ili bez njega.

Kod morfijuma i njegovih tzv. derivata je loše to da su to simpatikotoni ćelijski otrovi, koji normalne vibracije našeg organizma tako snažno mijenjaju, da pacijent nakon prve injekcije gubi svaki moral i ostaje bez sopstvene volje, i kao dijete samo još vapi za morfijumom. A svi takozvani tumorski pacijenti, prije ili kasnije, dobiju morfijum, najkasnije kad postanu nemirni ili počnu da dobijaju bolove, ponekad staviše protiv svoje volje ili bez njihovog znanja.

Ali ni sam pacijent zaista neće više ništa da zna, pošto ga je prognoza "nema više šansi" glupog velikog šefa odjela (došlovno gospodar života i smrti, kao jedan od velikih inkvizitora) poslednjim udarcem malja oborila na pod.

Posljedice morfijuma su takve da cijeli organizam biva primiren. Pacijent uskoro gubi moć razgovora, ne jede ništa, crijevo je u mirovanju (paraliza crijeva), nakon nekoliko dana može da umre od gladi. Niko se ne trudi da sve ovo pacijentu predoči.

I kad samo pomislimo da sve to nije moralo da bude i da su ovi jadni ljudi samo žrtve ignorancije šefova odjela i profesora koji polaze od pogrešnih pretpostavki, a pri tom se drže kao živi bogovi, onda nam se diže kosa na glavi, kao što se digla i samom sudiji kad mu je neuroradiolog Univerziteta u Tibingenu u lice rekao da on nema nikakvog interesa da sazna da li je Hamer u pravu.

Samo Bog može smrću da okonca život svojih bića. Dokle god živimo, svi mi, svaki čovjek, životinja i biljka, imamo osnovno pravo svakog bića - nadu. Izigravati Boga i htjeti jednom čovjeku uzeti nadu - najgori je zločin činične naduvanosti i gluposti. Svi oni su svojim pacijentima, koji su im vjerovali, iz arogancije i bezumlja ukrali posljednju nadu.

Design by Bili
copyright