Kraći tekst i linkovi

Link do teksta

Zbog čega je nemoguće postojanje metastaza


Dragi čitaoce, kako ste saznali u prošlom poglavlju, rak i svako tzv. oboljenje uopšte, odnosno naročiti program prirode jesu ekstremno zakonito dešavanje.

Na osnovu promjena na tri nivoa, Nova medicina se može za kratko vrijeme dokazati i shvatiti. Osim toga, tri nivoa liferuju jedan predeterminiran sistem gdje, ako je poznat jedan nivo (npr. psihički nivo biološkog konflikta), onda se mogu donijeti zaključci o oba preostala nivoa.

O striktnoj pravilnosti procesa na sva tri nivoa i reproducibilnosti Nove medicine može se reći sljedeće:

Postoje tri nivoa (psiha, mozak, organ) na kojima događaji protiču sinhrono i postoje dvije faze bolesti (ukoliko je konflikt riješen), a uz to faza normaliteta koja prethodi fazi aktivnog konflikta i na kraju faza renormalizacije na kraju vagotone faze riješenog konflikta. Ne da samo imamo po četiri faze na svakom od tri nivoa, nego dodatno imamo još 3 markantne tačke (DHS, CL i epileptoidnu krizu) na svakom od tri nivoa. Dakle, u pitanju je 21 kriterijum koji pojedinačno možemo ispitati prema 5 bioloških prirodnih zakona.

Ali kako 5 bioloških prirodnih zakona sadrže zajedno najmanje 6 kriterijuma, uključujući histološke, cerebralno-topografske, organsko-topografske, konflikt-korelativne i mikrobiološke kriterijume, dolazimo do tog da u svakom pojedinačnom slučaju, koji pažljivo ispitujemo na sva tri nivoa, moramo to učiniti u smislu 126 činjenica, koje se mogu tačno ustanoviti.. Da samo jedan slučaj pokaze slučajno svih 126 fakata, već je astronomski nevjerovatno.

Ako jedan pacijent ima samo dva oboljenja, koja protiču djelimično paralelno ili sukcesivno, onda se reproducibilne činjenice adiraju na 252. Sama vjerovatnoća se potencira na astronomske vrijednosti.

Kao izričito važan kriterijum se uračunava i to da je lokalizacija Hamerovih žarišta u mozgu predestinirana. Ovo znači da je jedan od mogućih više stotina releja u mozgu već unaprijed utvrđen. Ovaj relej, koji je u slučaju oboljenja Hamerovo žarište, mora pokazati formaciju koja tačno pripada odgovarajucoj fazi. Vjerovatnoća za samo jedan jedini slučaj je već astronomski velika. Pacijenti najčešće imaju više karcinoma ili paraliza, dijabetes ili slično, a za svako pojedino oboljenje moraju ponovo biti ispunjeni svi kriterijumi.

Uz ovo još dolazi, u skladu sa ontogenetski uslovljenim sistemom tumora i tumorskih ekvivalenata, sve ono što se tiče oboljenja a uslovljeno je evolutivnom komponentom, kao što je histološka formacija, lokalizacija releja u mozgu i naročiti biološki smisao svakog biološkog programa ponaosob.

Kako u Novoj medicini nije ništa bez smisla, nego sve ima svoj puni smisao, tako vjerska akrobatika oficijelne medicine sa podivljalim zloćudnim ćelijama raka, koje nekontrolisano rastu i obrazuju kćerke-izrasline, tzv. metastaze, djeluje blago rečeno avanturistički.

Oficijelna doktrina na temu metastaze, kako je poznato, kaže da se ćelije porijeklom od jednog primarnog tumora (o njegovom stvarnom uzroku se nagađa - od pušenja, ishrane, kancerogena, virusa do gena i nasljednih faktora) raseljavaju, odnosno bivaju rasijane putem krvi ili limfe u udaljene krajeve organizma, gdje u nekom novom organu prave nove metastaze.

Nameću se neka pitanja na koja odgovore vjerovatno već sami možete da date, dragi čitaoci.

Design by Bili
copyright