Kraći tekst i linkovi

Link do teksta

Cerebralni nivo: posmatranje toka
i terapija cerebralnih komplikacija


Nova medicina nije takva da bi se mogla podijeliti na discipline koje bi se bavile pojedinim dijelovima ciklusa, npr. samo konfliktolizom ili samo konplikacijama, nego je u pitanju sveobuhvatna medicina koja mora istovremeno da obraća paznju jednako na sve dijelove jednog SBS-a.

Precizno posmatranje cerebralnih procesa za vrijeme ca- i pcl-faze je poželjno ali nije conditio sine qua non. Kako je cerebralni proces sinhron sa procesima na ostala dva nivoa, o njemu se, ako se ima iskustva, može zaključiti iz CT-a mozga.

CT mozga se može dobro prosuditi bar u pogledu hemisfera velikog mozga, jer svaki ekspanzivni proces se očituje potiskivanjem i deformacijom u predjelu rogova lateralnih komora i cisterni. Za razliku od područja psihičke terapije, gdje vam nisam mogao dati puno konkretnih pravila ponašanja, ovdje to mogu:

 1. Ako je konflikt, odgovoran za bolest pacijenta, još aktivan, onda se u ovom stadijumu pred rješenje konflikta treba uraditi CT-mozga.
  1. CT-mozga je važan za prosuđivanje starih ožiljaka mozga, jer pacijent nam može "samo" ispričati svoje konflikte, a kako su se oni projektovali na mozak i koji biološki konflikt je u pitanju možemo da vidim samo iz CT-a.
  2. CT-mozga je važan zbog kasnijeg poređenja, jer često na prvom CT-snimku ne postoji, dok na kasnijim CT-snimcima može da se vidi perifokalni i intrafokalni edem Hamerovog žarišta.
  3. CT-je naročito važan da bi se potvrdilo da li je kod terapije "ulovljen" pravi konfliktni sadržaj. Normalno se to zna i bez CT-a, ali nekad postoje kritični sumnjivi slučajevi, naročito kod recidiva DHS-a.
  4. Za pacijenta je važno da sam može da vidi kako stvar protiče, što mu ovdje možemo demonstrirati da bi ga umirili. Kad pacijent vidi da je ljekar siguran u ono što tvrdi i on se umiri. Osnovna zapovjest je - izbjegavanje panike.
 2. Ako je kod pacijenta odgovorni konflit već riješen, onda je CT- mozga od velike važnosti i treba ga uraditi što je moguće brže jer:
  1. Epileptoidna kriza koja se iščekuje može da da komplikacije koje bi trebalo da se unaprijed procijene. Ovom metodom se npr. srčani infarkt može predvidjeti sa tačnošću od plus ili minus 14 dana, ako se zna kad je bila konfliktoliza i kako izgleda CT- mozga.
  2. Kod pacijenata gdje nismo sigurni po pitanju momenta konfliktolize (ona ne mora biti u istom momentu kao i DHS), bez CT-snimka možemo biti iznenađeni pojavom moždanog edema.
  3. Od CT-a mozga treba da zavisi eventualna medikamentozna terapija u pcl-fazi.
 3. Uvid u tok SBS-a nam, pored psihičke kontrole, daje i kontrolni CT- mozga. Ovaj pregled je skoro jednostavniji od pregleda CT- snimaka organa, jer edemi ozdravljenja na organima nisu uvijek jednostavni za prosuđivanje.
  1. Pacijent i ljekar su zadovoljni ako mogu da procjene tok SBS-a
  2. Za pacijenta je narociito važno ako može da prepozna tačku preokreta nakon koje se ide u pravcu normalizacije kad više ne postoji opasnost.
  3. Uvid u stanje otečenosti mozga daje nam dobru mogućnost za prosuđivanje kod doziranja kortizona itd., čijom upotrebom uspijevamo da zakočimo otičanje mozga i organa. Ova terapija, s jedne strane, smanjuje rizik, dok s druge strane ima tu manu da produzava pcl-faze SBS-a. Često pacijenti, naročito ambulantni, do sljedeće kontrole ulove jedan novi konflikt o kojem neće da pričaju jer im je vjerovatno nelagodno, a mi ga na CT-snimku mozga vidimo. Znati takve stvari je veoma važno. Ovi novi aktivni konflikti ne mogu da se vide na snimcima NMR.
Design by Bili
copyright