Kraći tekst i linkovi

Link do teksta

Pacijent donosi sve odluke o zahvatima na svom tijelu


Nova medicina i njeno razumijevanje od pacijenta neminovno prave partnera, kojem ljekar može da ponudi svoju pomoć. Siguran sam da će se velika većina pacijenata u budućnosti odreći hirurske pomoći kad je u pitanju odluka da li njihove bezazlene izrasline treba da se odstrane ili ne. Operacija u vagotonoj fazi je, bez daljnjeg, ogroman rizik, jer u ovoj fazi postoji naročita sklonost ka gnojenju i krvarenju. Opasnost od komplikacija je ogromna. Ako se rak uopšte hoće operisati, onda to treba učiniti tek nakon završene faze ozdravljenja.

Kako kod većine pacijenata ne postoji nikakva neophodnost operacije, ubjeđen sam da će se vrlo rijetki od njih pod ovim novim uslovima upustiti u to. Jer će svako prvo dobro da razmisli.

Moja procjena je da će se broj operacija tumora u budućnosti svesti na 10% od današnjeg broja. Pa i ove operacije će da budu bezazlene, samo odstranjivaenje mehaničkih prepreka, a ne, kao do sada, bombastične operacije sakačenja sa ekscizijom "duboko u zdravo tkivo".

Istina je da će proći još neko vrijeme dok strah od raka, duboko ukorjenjen u našoj svijesti, bude zamjenjen uravnoteženim načinom posmatranja, koji ne treba nikog da obeshrabri.

Nasuprot ovom, nama treba "mala hirurgija" za odstranjivanje malih komplikacija, kao što su: drenaža ascitesa u venu femoralis, drenaža perikarda u pleuru i za slične važne male zahvate, koji bi pacijentu uštedili mnogo toga, a koji tek nakon novog postavljanja indikacija dobijaju svoj smisao. Ako jedan ascites više ne važi za "početak kraja" kao što je to bio slučaj do sada, nego za radosno pozdravljen znak ozdravljenja, čovjek se potpuno drukčije odnosi prema komplikacijama ovog dobrog simptoma.

Design by Bili
copyright